Kategóriák
Kereső

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek: 2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek: 2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:
Belépés

Úr Jézus második, vagyis dicsőséges eljövetelének nemzedéke vagyunk

A “baj” azokkal van akik a mai “idők jeleit” nem ismerik fel, vagyis félreismerik, mellébeszélnek. Ennek a jelenlegi világunknak, így ahogyan ismerjük a napjai meg vannak számlálva, tehát már utánunk következő nemzedékekről “ábrándozni” csak az tud aki vak, vagy homokba dugta a fejét. Jövőjük csak azoknak lesz akik még kihasználják a megtérésünkre adatott kegyelmi időt, amely a Hamis Próféta fellépésével már fogyni kezdett. Az Antikrisztus színre-lépésével majd pár éves uralmával az emberi történelem eme korszaka örökre lezárul. Röviden, tömören, az Úr Jézus második, vagyis dicsőséges eljövetelének nemzedéke vagyunk, a jövőnk, új Ég, új Föld, halál nélkül, sőt, FELTÁMADÁS, azok számára, akik az Úr Krisztusban hunytak el, vagyis ÖRÖK ÉLET! Az a sajnos, hogy a hitetlen okoskodóktól és a hamis prófétáktól hemzseg a világ. Az Igazság könyvét sokan nem ismerik, egyesek pedig csak hallottak róla. Akik ismerjük, olvassuk és elfogadtuk, Isten kegyelméből, terjesztjük, ajánljuk, de nagyon kevesen vagyunk és persze, minden oldalról gáncsolnak kezdve a mieinkkel, vagyis a “hivatalos egyházi hierarchiával”. A legfőbb feladatunk MA, az őszinte bűnbánat szellemében: imádkozni, engesztelni, böjtölni, vezekelni, virrasztani a Nagy-figyelmeztetésig, mert akkor sokak szeme, füle, értelme, szíve megnyílik a Szentháromság rendkívüli kegyelmi ajándékának hatására. Soha ne feledjük, egyetlen Igaz ISTEN VAN, ATYA, FIÚ és SZENTLÉLEK! Csak egyetlen SZENTÍRÁS, vagyis BIBLIA, és az végső időkre megígért Igazság könyve!Arra a napra is sokan reméltük, hogy Isten valamilyen jelet fog küldeni. Holott ha elolvassuk Szent János Jelenések könyvének idevonatkozó sorait, abból kiderül, hogy ez a látomás nem valaminek a végét, hanem ellenkezőleg, egy folyamat kezdetét jelezte: A Jelenések könyve 12. fejezete írja le azt a képet, amit szeptember 23-án a csillagok állása mutatott: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.” (Jel 12.1) Csak ezután jelenik meg a sárkány, majd a tengeri vadállat, és a földi vadállat, akik előtt leborulnak a föld lakói. Ezután jelennek meg az angyalok, akikre „a hét végső csapás volt bízva – ezzel lesz teljessé az Isten haragja”. (Jel 15,1) De hiába szenvednek a föld lakói Isten rettenetes csapásai alatt, az emberek nem térnek meg, „kínlódtak…, de mégsem kaptak észbe, nem hódoltak előtte, hanem káromolták az Isten nevét”. (Jel 16,9) (Pontosan úgy, ahogy ma tesznek az emberek a természet csapásaira.)
Még Babilon hirtelen pusztulása sem téríti őket észre: „Elesett, elesett a nagy Babilon! Ördögök tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madár fészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből.” (Jel 18,2-3)
És csak a 19. fejezetben van szó az égi Lovas megjelenéséről, a vadállat és imádóinak a legyőzéséről, a Bárány menyegzőjéről, majd Krisztus ezeréves birodalmáról, végül az Utolsó Ítéletről. János apostol, Krisztus legkedvesebb tanítványa e szavakkal fejezi be látomásait: „Tanúsítom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait hallja: Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva. Aki mindezt tanúsítja, az mondja: »Igen, hamarosan eljövök. Amen.« Jöjj el, Uram Jézus! Urunk, Jézus kegyelme legyen minden szenttel! Amen.” (Jel 22,18-21)


http://www.katolikus-honlap.hu/1701/uzenet.htm

 

“A NAPFOGYATKOZÁS 21-ÉN ZAJLOTT,
A HARVEY HURRIKÁN 25-ÉN ÉRT PARTOT,
ÉS HOUSTONT 26-ÁN ÖNTÖTTE EL.

LÁSD LUKÁCS 21:25, 26”

Magyar Nemzet:
“A Harvey hurrikán hatalmas széllel és óriási esőzésekkel érte el Corpus Christit 2017. augusztus 25.-én.”

Megjegyzem, habár mindenki tudja: Corpus Christi = Krisztus Teste

https://mno.hu/kulfold/lecsapott-a-harvey-hurrikan-a-texasi-partvidekre-2414269

Lukács Evangéliuma 21. rész, 25. és 26. vers:

“Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban.
A föld népei megijednek, és megrémülnek a tenger zúgásától
és háborgásától.Az emberek elájulnak a félelemtől és az
aggodalomtól azok miatt, amik a világgal fognak történni.”

Jelenleg Nóé és Lót idejét éljük, hisz már a Természet is a Bünös Emberi Természet ellen fordult. Az Emberiség Társadalmi és Erkölcsi hanyatlása és Isten Törvényeinek Áthágása a jellemző, a hozzátartozó igehelyek:Máté 24.4-12,21-26,37-39.Márk 13.19-22.Lukács 17.26-32.Pál levele 1Thessalonika 5. 1-3. Pál levele 2.Thessalonika 2.2-12.Pál levele 1Timóteus 4.1-2.Pál levele 2Timóteus 3.1-9.Záró rész:Pál levele Titushoz 2. 11-13.Testvéri Üdvözlettel:András

 

 

“A történelem megismételte magát a nigériai Benin City-ben a nemzeti Mária-kongresszus során” – írták a nigériai püspökök a közösségi oldalakon. “Ma, 2017. október 13-án megtörtént az, ami 100 évvel ezelőtt a portugáliai Fátimában történt.”

Hét képet publikáltak a jelenségről.

https://gloria.tv/article/TGaiJYH9UWF72mvJ8uSARFPt4

Úr Jézus második, vagyis dicsőséges eljövetelének nemzedéke vagyunk hozzászólásai

Szólj hozzá

0.022 mp